Политика за поверителност на личните данни

I.              ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Защитата на личните данни е от голямо значение за VA Cosmetic и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?
Отговорност носи администраторът на лични данни, а именно:

„НАКО 22” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул. Освобождение №33 с ЕИК 204927964

Данни за кореспонденция: гр.Пловдив, обл.Пловдив, бул. Освобождение №33, тел: 0878646063, имейл: sales@vacosmetic.bg

Лице за контакт, представител на администратора: Адриана Атанасова Сувариева

 

Кои данни събираме?

Данните, които предоставяте за сключване и изпълнение на договора са: име, фамилия, адрес , е-mail адрес и телефонен номер и финансови данни.

Една серия от данни са събрани автоматично, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система; броя на cookie; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нас.

Къде съхраняваме Вашите данни?
Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП"), но също така могат да бъдат прехвърлени и обработвани в страна извън ЕИП. Всеки случай на прехвърляне на Вашите лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони.

Кой има достъп до Вашите данни?
Никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни.
Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за извършване на заявените от Вас услуги. По-долу ще намерите категориите трети страни, спадащи към всеки отделен процес.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?
За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Какви са Вашите права?

Право на достъп: 
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с НАКО 22 ЕООД, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на преносимост: 
Когато НАКО 22 ЕООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на сключен договор, имате право да получите копие от Вашите данни, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране: 
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Ако имате профил в платформата vacosmetic.bg, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

Право на изтриване:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от НАКО 22 ЕООД по всяко време, освен в следните ситуации:

* имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена
* имате неуреден дълг към НАКО 22 ЕООД, независимо от начина на плащане
* ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години
* Вашият дълг е бил продаден на трета страна през последните пет години
* ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни според счетоводното, данъчното и облигационното законодателство.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: 
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на НАКО 22 ЕООД. НАКО 22 ЕООД няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Право да възразите срещу директния маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:
* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел
* като изпратите възражение до НАКО 22 ЕООД на посочения мейл за контакт

* чрез Вашия профил на платформата vacosmetic.bg


Право на ограничение


Имате право да поискате НАКО 22 ЕООД да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

*ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на НАКО 22 ЕООД, НАКО 22 ЕООД ще ограничи обработването на данните докато се чака резултатът от проверката дали законните основания на НАКО 22 ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.
*ако претендирате, че Вашите данни са неточни, НАКО 22 ЕООД трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
*ако обработването е неправомерно, можете да не искате изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им
*ако НАКО 22 ЕООД вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.


Право на подаване на жалба към надзорен орган: 
Ако смятате, че НАКО 22 ЕООД обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас чрез горепосочените данни за контакт. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.

Надзорен орган
Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 02/91-53-518
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

II.         ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОНЛАЙН ПОКУПКА

С каква цел използваме Вашите лични данни?

При онлайн покупка използваме Вашите данни за сключване и изпълнение на договора за покупко-продажба. Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн пазаруване в платформата vacosmetic.bg, като обработваме Вашите поръчки и връщания на артикули чрез нашите онлайн услуги и Ви изпращаме известия за статуса на доставка или при възникване на проблеми с доставката на Вашите артикули. 
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме плащанията Ви.
Също така, ще използваме Вашите данни, за да можем да разглеждаме жалби и гаранционни въпроси във връзка с продуктите.
Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират, както и за да потвърдят адреса Ви пред външни партньори. 
Искаме да Ви предложим различни алтернативи за плащане и ще извършим анализ, включително на историята на Вашите плащания, за да разберете какви алтернативи за плащане имате. 

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни

* информация за контакт и договор, например име, адрес, адрес за доставка, имейл и телефонен номер
* информация и история на плащанията 
* финансова информация
* информация за поръчките

Ако имате профил в платформата vacosmetic.bg, ще обработваме и Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например:

* номер на профил

*имена, мейл адрес 
* история на пазаруването

 

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например към компании за валидиране на Вашия адрес, комуникационни агенции за изпращане на потвърждение на поръчката, компании, предоставящи онлайн фактуриране, складови компании и доставчици във връзка с доставката на Вашата поръчка, физическото или юридическото лице, водещо счетоводството на НАКО 22 ЕООД. Доставчици на платежни услуги за Вашето плащане. Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни е необходимо на НАКО 22 ЕООД за сключване и изпълнение на договора за покупко-продажба, сключен с Вас, за управление и доставяне на Вашата поръчка. За обработването на данните, предоставяни при съставянето на профил, вижте т.IV от настоящата политика.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни, предоставени при сключване на договора за покупко-продажба възможно най-кратко. Тъй като те са необходими за изпълнение на договора и за изпълнение на законовите задължения на НАКО 22 ЕООД по данъчното, счетоводното и облигационното законодателство, срокът за който ще ги съхраняваме е съобразен с изискванията на посоченото законодателство.

Автоматизирано вземане на решения:
Не се прилага.

III.       ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да ви изпращаме специални предложения, информационни проучвания и покани чрез електронна поща, текстови съобщения, телефонни разговори и обикновена поща.

Ще Ви изпращаме подходяща информация, ще Ви препоръчваме продукти, ще Ви напомняме за артикули, останали в кошницата Ви за пазаруване, и ще Ви предоставяме персонализирани оферти. Всички тези специализирани услуги се основават на Ваши предишни покупки, артикули, върху които сте кликнали, и на информация, която сте ни изпратили.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни 

* информация за контакт, например имейл адрес, телефонен номер и пощенски код
* върху какви продукти и оферти сте кликнали 

Ако имате профил в vacosmetic.bg, ще обработваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, например:

* име
* адрес
* възраст
* история на пазаруването 
* как сте навигирали и какви кликвания сте направили в уебсайта

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на услугите, посочени по-горе, например към медийни агенции и технически доставчици за разпространение на маркетингова информация във физически или дигитален формат. 

Никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни. 

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие за получаване на директна рекламна и маркетингова информация

Право да оттеглите съгласието си:

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време и да се откажете от директния маркетинг.
Ако го направите, НАКО 22 ЕООД няма да може да Ви изпраща допълнителни предложения с цел директен маркетинг или всяка друга информация въз основа на Вашето съгласие.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:

* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел

* като изпратите възражение до НАКО 22 ЕООД на посочения мейл за контакт
* чрез Вашия профил на платформата vacosmetic.bg

 

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще запазим Вашите данни, предоставени за директен маркетинг, докато не оттеглите Вашето съгласие. След оттеглянето Вашите лични данни ще бъдат изтрити.

 

IV.       ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ПРОФИЛ В vacosmetic.bg

 

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да създадем и управляваме Вашия личен профил. 

Ще Ви предоставим историята и всички подробности за поръчките Ви и ще имате възможност да задавате настройки на профила си (включително предпочитания за специални предложения и маркетингови съобщения). Също така ще Ви предоставим лесни начини да поддържате точна и актуална информация, като например данни за контакт и информация за плащане. Освен това, ще имате възможност да запазите артикулите в кошницата си за пазаруване.
За да Ви предоставим препоръки за съответния артикул, НАКО 22 ЕООД ще обработва навигацията и сърфирането Ви на платформата vacosmetic.bg, историята на пазаруването, както и данните, които сте ни изпратили чрез профила си.

Какви лични данни събираме?
Винаги обработваме Вашия имейл адрес и парола, които ни изпращате, когато се регистрирате за създаване на профил в vacosmetic.bg. 

Ще обработваме и следните категории лични данни, ако решите да ни ги предоставите:

* информация за контакт като име, адрес и телефонен номер
* дата на раждане
* настройки на профила
* криптирана информация за платежна карта

Ще обработваме допълнително следните категории лични данни, ако направите покупка:

* история на поръчките
* информация за доставка
* история на плащанията

Ще обработваме и следните категории лични данни, свързани с Вашите „бисквитки"

* история на кликванията
* история на навигацията и сърфирането
 

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги. За оптимизиране на нашия уебсайт използваме агенции и инструменти за анализ и оценка.
 

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни от профила Ви е въз основа на съгласието, което давате при създаване на Вашия профил.

Обработването на Вашите лични данни с цел да Ви бъде предоставена съответната информация за продукта е въз основа на легитимния ни интерес.

Право да оттеглите съгласието си:
Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време. Ако го направите, профилът Ви ще престане да съществува и НАКО 22 ЕООД няма да може да Ви предоставя горепосочените услуги.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни докато имате активен профил в vacosmetic.bg. 

Имате право да закриете профила си по всяко време. Ако решите да го направите, профилът Ви ще престане да съществува и ще се счита за неактивен. Ще запазим Вашите лични данни в случаите, когато това се изисква от закона, или ако има неуреден правен спор.

Ще считаме, че Вашият профил е неактивен, когато:

*не сте правили поръчки в продължение на 3 години или
*не сте влизали в системата в продължение на 2 години

След като профилът Ви бъде прекратен, Вашите данни ще бъдат изтрити.

Право да възразите срещу обработването на Вашите данни:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимния интерес на НАКО 22 ЕООД, като се свържете с нас на горепосочения адрес за кореспонденция. След това профилът Ви ще бъде изтрит и няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.

 

V.         ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме Вашите запитвания, да обработваме жалби и гаранционни въпроси за продуктите, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ чрез електронна поща, чат, по телефон или чрез социалните мрежи.

Също така, може да се свържем с Вас, ако има проблем с поръчката Ви.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме всички данни, които ни предоставите, включително следните категории:

* информация за контакт като име, адрес, имейл и телефонен номер
* дата на раждане
* информация за плащанията и история на плащанията
* кредитна информация
* информация за поръчки
* номер на профил или членство
* всяка кореспонденция по даден въпрос

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например към агенция за обслужване на клиенти.


Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни в продължение на 7 дни за дневници с телефонни номера, имейл адреси и кореспонденция, и в продължение на 12 месеца за управление на случаите. 


Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: 
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни от НАКО 22 ЕООД въз основа на легитимен интерес. НАКО 22 ЕООД няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред Вашите интереси и права или поради съдебни искове.

 

VI.       ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ „БИСКВИТКИТЕ“

„Бисквитката" е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него по време на следващи посещения. Ако използвате нашите услуги, ние приемаме, че сте съгласни с използването на  „бисквитките".

Как използваме бисквитките?

 

Използваме сесийни „бисквитки“, когато използвате функцията за филтър на продуктите, за да проверяваме дали сте влезли в системата или сте поставили артикул във Вашата кошницата за пазаруване. 

Използваме „бисквитки" на първи и трети страни, за да събираме статистически и потребителски данни в сбита и индивидуална форма чрез инструменти за анализ, за да оптимизираме нашия сайт и да Ви представим подходяща маркетингова информация.  

Някои „бисквитки" на трети страни се определят от услуги, които се показват в нашите страници и не са под наш контрол. Те се определят от доставчици на социални медии като Twitter, Facebook, Google+, Viber, e-mail и се отнасят до способността на потребителите да споделят съдържание на този сайт, както е посочено от съответната  иконка.

Какви лични данни обработваме?
Ще свържем идентификационния номер на Вашата „бисквитка“ с Вашите лични данни, изпратени и събрани във връзка с Вашия профил, само ако сте влезли в него. 

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за да Ви предоставим горепосочените услуги, като например инструмент за анализ с цел събиране на статистически данни и  оптимизиране на нашия сайт, за да Ви предоставяме подходяща информация.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Ще свържем Вашите „бисквитки” с Вашите лични данни, само ако сте влезли в своя профил.
Ако сте влезли в профила си, правното основание се основава на нашия легитимен интерес. 

Колко време съхраняваме Вашите данни?
НАКО 22 ЕООД не запазва Вашите лични данни. Можете лесно да изтриете „бисквитките“ от Вашия компютър или мобилно устройство с помощта на Вашия браузър. Инструкциите за работа или изтриване на „бисквитките“ можете да намерите в меню „Помощ“ във Вашия браузър. Можете да изберете да деактивирате „бисквитките“ или да получавате известие всеки път, когато нова „бисквитка“ се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство. Моля, обърнете внимание, че ако решите да деактивирате „бисквитките“, няма да можете да се възползвате от всички функции.